แก้ปัญหา Call to undefined function mysqli_fetch_all ()

Solve Problem Call Undefined Function Mysqli_fetch_allเหตุผลผิด

เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน php-mysqlnd

วิธีการแก้

การติดตั้ง php-mysqlnd:ขั้นแรก mysqli จะขัดแย้งกับ mysqlnd ก่อนอื่นให้ลบ mysqliyum remove php-mysqli

จากนั้นติดตั้ง mysqlndyum isntall php56w-mysqlnd

จากนั้นผ่าน php -m ดูที่โมดูล php คุณจะเห็นว่ามีการติดตั้งโมดูล mysqlnd
ถัดไปคุณสามารถใช้ mysqli_fetch_all () ได้ตามปกติ

หมายเหตุ: หากคุณใช้ PHP ในสภาพแวดล้อม apache คุณต้องรีสตาร์ท apache เพื่อให้มีผล
ภาพ