วิธีแก้ปัญหา 'ไม่สามารถเชื่อมต่อกับการแชร์ไฟล์ได้เนื่องจากไม่ปลอดภัย การแชร์นี้ต้องใช้ปัญหาเก่าของโปรโตคอล SMB1

How Solve Thecannot Connect File Share Because It Is Not Secureแผงควบคุม - โปรแกรม - ถอนการติดตั้งโปรแกรม

ภาพ

เปิดหรือปิดฟังก์ชัน Windows --รองรับการแชร์ไฟล์ SMB 1.0 / CIFS

ภาพรีสตาร์ทหลังจากเพิ่ม

ภาพ